Nyheter & Artiklar

NYHETER & ARTIKLAR

 

Här redogör vi för diverse händelser i samhället som hotar yttrandefriheten samt artiklar och intervjuer

med personer som kan vara intressanta ur yttrandefrihetssynpunkt.

 

I texterna nedan förekommer det länkar till diverse tidningar och annat.

Yttrandefrihetsrörelsen tar inte ställning till innehållet på sidorna, utan länkarna är enbart avsedda för information och källhänvisning.

Kritik från yttrandefrihetsexperten Nils Funcke

2017-12-21 & 2018-01-08

Journalisten och yttrandefrihetsexperten Nils Funcke riktar skarp kritik mot justitieminister Morgan Johansson (S) för bristande respekt av yttrandefriheten i en artikel i Expressen 2018-01-08 med rubriken: Slarva inte bort vår yttrandefrihet, morgan!

 

Nils Funcke medverkade även i en artikel i tidningen Nya Tider v51-52, 2017-12-21 med anledning av att tidningen som enda media har blivit nekad att ställa ut på bokmässan i Göteborg 2018. Funcke: Yttrandefriheten måste praktiseras

Regeringsförslag om yttrandefrihetsinskränkande grundlagsändring

2018-02-03

Det har kommit till Yttrandefrihetsrörelsens kännedom att regeringen har lagt ett förslag om en grundlagsändring av yttrandefrihetsgrundlagen och tryckfrihetsförordningen som riksdagen snart ska fatta beslut om. Ett nytt beslut ska därefter fattas av en nyvald riksdag efter höstens val för att regeringens förslag ska träda i kraft. Stoppa grundlagsändringen

 

Förslaget innebär allvarliga inskränkningar i offentlighetsprincipen och yttrandefriheten bl.a. ska privatpersoner enligt förslaget förbjudas att få tillgång till offentliga handlingar via t.ex. rättsdatabaser över domar.

 

Yttrandefrihetsrörelsen frågar sig om svenska folket kommer informeras om detta under kommande valrörelse och därigenom med sin röst i riksdagsvalet 9 september 2018 få möjlighet att påverka förändringen, vilket är syftet med kravet på två omröstningar med riksdagsval emellan för att kunna genomföra en grundlagsändring. Eller om den kommer att smygas igenom utan folkets vetskap.

 

Något som kanske inte allmänheten känner till är att sådana smygändringar har skett förr, senast när Sveriges EU-medlemskap skrevs in i grundlagen utan att upplysa eller tillfråga folket. Sverige kan således inte i likhet med Brexit i Storbritannien lämna EU om folket så skulle vilja med mindre än att grundlagen först måste ändras igen.

 

Man kan således konstatera att Sverige har reducerats till en form av bananrepublik där politikerna trixar med grundlagen lite efter eget godtycke vilket är mycket farligt för yttrandefriheten m.fl. grundlagar om hur landets ska förvaltas.

 

 

Hyckleri från Dagens Nyheters chefredaktör Peter Wolodarski

2018-02-18

Under helgen v7 17-18 februari 2018 skrev Peter Wolodarski följande inlägg på Twitter där han utmålade sig själv som försvarare av rätten att tycka och säga vad man vill i Sverige.

"Alla har blivit räddare. Och tystare. Och mer samstämmiga. I dagens debattklimat törs ingen sticka ut av skräck för att bli lynchad."

 

Inlägget väckte en storm av kritik, eftersom Dagens Nyheter har gjort sig kända för att vara en tidning som just jagar oliktänkande och ägnar sig åt agendajournalistik istället för saklig nyhetsförmedling.

 

Riksdagsmannen Hanif Bali (M) svarade med en retorisk fråga:

"Är det här avancerad ironi? Detta är alltså ett inlägg från snubben som driver en tidning som klassar alla höger om sig som 'Alt-Right'."

 

Detta ledde till att Peter Wolodarski som nyss verkade kritisera ett förtryckande debattklimat där människor har blivit räddare, tystare, mer samstämmiga och inte törs sticka ut av skräck för att bli lynchade omedelbart blockerade honom.

 

Så var det alltså med det värnandet om yttrandefriheten.

Yttrandefrihetsrörelsen kan konstatera att det rör om ett bottenlöst hyckleri och att Peter Wolodarski är en feg liten stackare som inte kan, vill eller vågar bemöta kritik. Detsamma gällde när Tidningen Journalisten försökte få en intervju med honom under politikerveckan i Almedalen 2015 om den s.k. "frysboxen".

 

Detta i sin tur ledde till att kändisen Alexander Bard riktade svidande kritik mot Peter Wolodarski:

"Man kan kanske förvänta sig att en åttaårig liten mammaspojke blockerar tweets som han ogillar. Men vi diskuterar alltså chefen för Sveriges största tidning här. Kan någon snälla byta Peter Wolodarskis blöjor nu? De stinker så illa av narcissistiskt bebisbajs."

 

"Peter Wolodarski personifierar det falska i falska nyheter, den ruttna lilla lögnaren!"

 

När DN-medarbetaren Niklas Orrenius gick i svaromål och påstod att Peter Wolodarski under fem års tid "verkligen visat i handling och ord att han brinner för ett pluralistiskt debattklimat med en rik kör av röster" så fick även han sig en rejäl skopa av Alexander Bards svada:

"Duschade du dig själv i horpengar efter att du publicerat detta nonsens? Försvara Sveriges största fiende av yttrandefrihet. Hur ruttet är inte det?"

 

Då ingen annan media har rapporterat om detta, länkar vi till nättidningen Fria Tider där inläggen kan läsas i original.

Wolodarski blockerar politiker efter kritisk fråga

Alexander Bard: "Wolodarski är yttrandefrihetens värsta fiende"

 

Uppdaterat 2018-02-28:

Det har framkommit att Peter Wolodarski senare avblockade Hanif Bali och även bjudit in honom till Dagens Nyheters redaktion för samtal. Mer om detta går att läsa på nättidningen Nyheter Idag "Skulle fråga hur han kan upprätthålla dubbelmoralen": Bali inbjuden till DN av Wolodarski

 

 

Granskning av granskarnas förakt för yttrandefriheten

2017-10-19 & 2018-02-23

IT-entreprenören Henrik Jönsson granskar granskarnas förakt för yttrandefriheten.

Public Service och de gamla mediehusen brottas med sjunkande tillit och försöker nu genom lagstiftning som ska inskränka yttrandefriheten säkra sin kontroll över informationen. Han presenterar i filmen nedan ett axplock av bekymmersamma tendenser som bör uppmärksammas och hindras.

Vem granskar granskarna?

Han tog 2017-10-19 även upp den kommande medieskatten som kraftigt kommer snedvrida mediekonkurrensen och därmed yttrandefriheten. Han ställer en retorisk fråga: "Varför stöttar samtliga partier en superskatt för Public Service?"

8 miljarder skäl att ifrågasätta Public Service

 

 

Yttrandefrihetsstridig stängning av Youtube-kanaler

2018-03-01

Yttrandefrihetsrörelsen har blivit uppmärksammade på två videoklipp Här och Här där det framgår att Bonnierkoncernen verkar ha för avsikt att släcka ner ett antal Youtube-konton tillhörande personerna som driver Granskning Sverige samt Fabian Fjälling p.g.a. påstådda upphovsrättsintrång d.v.s. för att de ringer upp politiker och journalister och ställer frågor i likhet med de metoder som många journalister själva har använt sig av under lång tid, samt använder den lagstadgade citaträtten.

 

Som sagts tidigare tar Yttrandefrihetsrörelsen inte ställning till diverse tidningars, webbsidors eller Youtube-kanalers innehåll, utan enbart till att alla och envar ska få framföra sina åsikter på exakt lika villkor och utan censur. Då en sådan handling inte enbart förefaller lagstridig, utan även om den skulle genomföras såsom beskrivet är ett tydligt och klart hot mot yttrandefriheten, måste vi som yttrandefrihetsförespråkare reagera kraftigt emot detta, ta avstånd från och även starkt fördöma ett eventuellt sådant handlande oavsett vem som står bakom det.

 

Om det dessutom visar sig att ett av Sveriges största medieföretag ägnar sig åt sådana handlingar så är det extra allvarligt.

 

Meddelandet i videoklippet och mer information kan även läsas i detta PDF-dokument Klicka Här

Fabian Fjällings svar till Expressen

 

Uppdaterat 2018-03-06:

Såsom Granskning Sverige befarade och i strid med all form av yttrandefrihet har nu deras Youtube-kanal släckts ned genom försorg av bl.a. Bonnierkoncernen vilket framgår av följande textrad på kanalens sida:

Kontot har avslutats eftersom vi har fått flera anspråk från tredje part om upphovsrättsintrång i material som användaren lagt upp.

 

Efter Expressen och Dagens Nyheters anmälningar skriver man:

Nu agerar Google – och stänger ner Granskning Sveriges huvudkonto på Youtube

Men fortfarande är flera relaterade kanaler tillgängliga.

– Målet är att stänga ner samtliga konton som gör olagligheter, säger Jeanette Gustafsdotter, vd på Tidningsutgivarna.

 

Yttrandefrihetsrörelsen agerar outtröttligt mot sådana övergrepp och konstaterar att uppgifterna är falska dels då det inte framgår vari olagligheterna ligger och dels då citat som sagt inte är upphovsrättsintrång. Vi kommer således inom kort lägga upp de aktuella filmklippen på vår egen Youtube-kanal och det skulle vara ganska magstarkt att släcka ned kanalen för en yttrandefrihetsfrämjande rörelse.

Hets, hat, hot och trakasserier mot Fabian Fjälling

2018-03-09

Den hets- och hatstämning som det politiska och mediala etablissemanget har piskat upp mot Granskning Sverige ledde till att initiativets offentliga talesman, Fabian Fjälling och hans familj utsattes för riktiga hat, hot och trakasserier, vilket hans fru och barn tog mycket illa vid sig av. Detta fick till följd att Fabian Fjälling gick ut med ett avskedsuttalande där han berättar att han lämnar Granskning Sverige och all annan offentlig verksamhet efter att han och hans familj mottagit hot i samband med medias hatkampanjer mot honom.

 

Yttrandefrihetsrörelsen förespråkar som bekant absolut yttrandefrihet, men det inbegriper inte trakasserier, hot, våld eller sådana uppmaningar, inte ens indirekta, vilket vi tar kraftigt avstånd från och fördömer oavsett vem det gäller. Vi har dock med intresse kunnat notera att Expressen och andra medier vars agerande har piskat upp denna hatstämning inte på något sätt har tagit avstånd från eller fördömt det, vilket borde vara klart generande för medier som ofta kampanjar mot just hets, hat, hot och trakasserier.

 

 

Justitieminister Morgan Johansson (S) vill begränsa yttrandefriheten

2018-03-11

Uttalade från Morgan Johansson i SVT Agenda Justitieministern: ”Vi måste sätta större press på nätjättarna”

 

Det har från politiskt och medialt håll riktats stark kritik mot Googles underlåtenhet att plocka bort extremt och olagligt material från bl.a. Youtube. Nu vill regeringen göra gemensam sak med tidningarnas intresseorganisation för att sätta press på ägarna.

 

Hur man definierar "extremt och olagligt material" framgår inte och regeringen vill av allt att döma ändra yttrandefrihetsgrundlagen.

 

Hur detta stämmer överens med FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna där yttrandefriheten är inskriven, som Yttrandefrihetsrörelsen stöder sig på och som Sverige har skrivit på och förpliktat sig att följa framgår inte heller.

Kritik från Reportrar Utan Gränser

2018-03-12

I en debattartikel i Dagens Nyheter går Reportrar Utan Gränsers ordförande Jonathan Lundqvist till hårt angrepp mot den hatkampanj som har riktats mot det medborgarjournalistiska nätverket Granskning Sverige som iscensatts av samma tidning tillsammans med Expressen och Tidningsutgivarna och som resulterade i att Google stängde ned Granskning Sveriges Youtube-kanaler och raderade hela initiativets journalistiska material.

 

Jonathan Lundqvist: Ska vi verkligen ge bort makten över vem som får höras till amerikanska företag?

Reportrar Utan Gränser kritisk till hetskampanj mot Granskning Sverige: ”Inskränker yttrandefriheten”

Aftonbladets kulturchef Åsa Linderborg kritiserar

Bonnierkoncernens kampanj mot Google

2018-03-18

Några citat från artikeln:

"Kravet att Google ska plocka bort olagligt eller stötande material är ett angrepp på yttrandefriheten som heter duga."

[...]

"Ja, det kan tyckas stötande, men världshistorien är till stora delar ohyggligt stötande. Det unika med 1900-talet är att det har dokumenteras även med rörligt material. Det är en fantastisk informationsrikedom, som alla måste vara betrodda att ta del av."

[...]

"Kampanjen mot innehållet på Google är tidstypisk. De självutnämnt upplysta anser sig ha den moraliska rätten att villkora vilken information som får spridas och vad som får sägas."

 

Åsa Linderborg: Googlegranskning blev huvudlös kampanj

 

Yttrandefrihetsrörelsen vill härmed ge Åsa Linderborg en eloge för hennes klara, tydliga och insiktsfulla inlägg i yttrandefrihetsdebatten.

 

Har Du frågor om Yttrandefrihetsrörelsen eller vill Du komma i kontakt med likasinnade?

Kontakta oss via e-post: Klicka Här

Copyright © All Rights Reserved