Nyheter & Artiklar

NYHETER & ARTIKLAR

 

Här redogör vi för diverse händelser i samhället som hotar yttrandefriheten samt artiklar och intervjuer med personer som kan vara intressanta ur yttrandefrihetssynpunkt.

2017-12-21 & 2018-01-08

Journalisten och Yttrandefrihetsexperten Nils Funcke riktar skarp kritik mot justitieminister Morgan Johansson för bristande respekt av yttrandefriheten i en artikel i Expressen 2018-01-08 med rubriken: Slarva inte bort vår yttrandefrihet, morgan!

 

Nils Funcke medverkade även i en artikel i tidningen Nya Tider v51-52, 2017-12-21 med anledning av att tidningen som enda media har blivit nekad att ställa ut på bokmässan i Göteborg 2018. Funcke: Yttrandefriheten måste praktiseras

2018-02-03

Det har kommit till Yttrandefrihetsrörelsens kännedom att regeringen har lagt ett förslag om en grundlagsändring av yttrandefrihetsgrundlagen och tryckfrihetsförordningen som riksdagen snart ska fatta beslut om. Ett nytt beslut ska därefter fattas av en nyvald riksdag efter höstens val för att regeringens förslag ska träda i kraft. Stoppa grundlagsändringen

 

Förslaget innebär allvarliga inskränkningar i offentlighetsprincipen och yttrandefriheten bl.a. att privatpersoner förbjuds att få tillgång till offentliga handlingar via t.ex. rättsdatabaser över domar.

 

Yttrandefrihetsrörelsen frågar sig om svenska folket kommer att informeras om detta under kommande valrörelse och därigenom med sin röst i riksdagsvalet 9 september 2018 få möjlighet att påverka förändringen, vilket är syftet bakom kravet på två omröstningar med riksdagsval emellan för att kunna genomföra en grundlagsändring. Eller om den kommer att smygas igenom utan folkets vetskap.

 

Något som kanske inte allmänheten känner till är att sådana smygändringar har skett förr, senast när Sveriges EU-medlemskap skrevs in i grundlagen utan att upplysa eller tillfråga folket. Sverige kan således inte i likhet med Brexit i Storbritannien lämna EU om folket så skulle vilja med mindre än att grundlagen först måste ändras igen.

 

Man kan således konstatera att Sverige har reducerats till en form av bananrepublik där politikerna trixar med grundlagen lite efter eget godtycke vilket är mycket farligt för yttrandefriheten m.fl. grundlagar om hur landets ska förvaltas.

Copyright © All Rights Reserved