Nyheter & Artiklar

NYHETER & ARTIKLAR

 

Här redogör vi för diverse händelser i samhället som hotar yttrandefriheten samt artiklar och intervjuer

med personer som kan vara intressanta ur yttrandefrihetssynpunkt.

 

I texterna nedan förekommer det länkar till diverse tidningar och annat.

Yttrandefrihetsrörelsen tar inte ställning till innehållet på sidorna, utan länkarna är enbart avsedda för information och källhänvisning.

Kritik från yttrandefrihetsexperten Nils Funcke

2017-12-21 & 2018-01-08

Journalisten och yttrandefrihetsexperten Nils Funcke riktar skarp kritik mot justitieminister Morgan Johansson (S) för bristande respekt av yttrandefriheten i en artikel i Expressen 2018-01-08 med rubriken: Slarva inte bort vår yttrandefrihet, morgan!

 

Nils Funcke medverkade även i en artikel i tidningen Nya Tider v51-52, 2017-12-21 med anledning av att tidningen som enda media har blivit nekad att ställa ut på bokmässan i Göteborg 2018. Funcke: Yttrandefriheten måste praktiseras

Regeringsförslag om yttrandefrihetsinskränkande grundlagsändring

2018-02-03

Det har kommit till Yttrandefrihetsrörelsens kännedom att regeringen har lagt ett förslag om en grundlagsändring av yttrandefrihetsgrundlagen och tryckfrihetsförordningen som riksdagen snart ska fatta beslut om. Ett nytt beslut ska därefter fattas av en nyvald riksdag efter höstens val för att regeringens förslag ska träda i kraft. Stoppa grundlagsändringen

 

Förslaget innebär allvarliga inskränkningar i offentlighetsprincipen och yttrandefriheten bl.a. ska privatpersoner enligt förslaget förbjudas att få tillgång till offentliga handlingar via t.ex. rättsdatabaser över domar.

 

Yttrandefrihetsrörelsen frågar sig om svenska folket kommer informeras om detta under kommande valrörelse och därigenom med sin röst i riksdagsvalet 9 september 2018 få möjlighet att påverka förändringen, vilket är syftet med kravet på två omröstningar med riksdagsval emellan för att kunna genomföra en grundlagsändring. Eller om den kommer att smygas igenom utan folkets vetskap.

 

Något som kanske inte allmänheten känner till är att sådana smygändringar har skett förr, senast när Sveriges EU-medlemskap skrevs in i grundlagen utan att upplysa eller tillfråga folket. Sverige kan således inte i likhet med Brexit i Storbritannien lämna EU om folket så skulle vilja med mindre än att grundlagen först måste ändras igen.

 

Man kan således konstatera att Sverige har reducerats till en form av bananrepublik där politikerna trixar med grundlagen lite efter eget godtycke vilket är mycket farligt för yttrandefriheten m.fl. grundlagar om hur landets ska förvaltas.

 

 

Hyckleri från Dagens Nyheters chefredaktör Peter Wolodarski

2018-02-18

Under helgen v7 17-18 februari 2018 skrev Peter Wolodarski följande inlägg på Twitter där han utmålade sig själv som försvarare av rätten att tycka och säga vad man vill i Sverige.

"Alla har blivit räddare. Och tystare. Och mer samstämmiga. I dagens debattklimat törs ingen sticka ut av skräck för att bli lynchad."

 

Inlägget väckte en storm av kritik, eftersom Dagens Nyheter har gjort sig kända för att vara en tidning som just jagar oliktänkande och ägnar sig åt agendajournalistik istället för saklig nyhetsförmedling.

 

Riksdagsmannen Hanif Bali (M) svarade med en retorisk fråga:

"Är det här avancerad ironi? Detta är alltså ett inlägg från snubben som driver en tidning som klassar alla höger om sig som 'Alt-Right'."

 

Detta ledde till att Peter Wolodarski som nyss verkade kritisera ett förtryckande debattklimat där människor har blivit räddare, tystare, mer samstämmiga och inte törs sticka ut av skräck för att bli lynchade omedelbart blockerade honom.

 

Så var det alltså med det värnandet om yttrandefriheten.

Yttrandefrihetsrörelsen kan konstatera att det rör om ett bottenlöst hyckleri och att Peter Wolodarski är en feg liten stackare som inte kan, vill eller vågar bemöta kritik. Detsamma gällde när tidningen Journalisten försökte få en intervju med honom under politikerveckan i Almedalen 2015 om den s.k. "frysboxen".

 

Detta i sin tur ledde till att kändisen Alexander Bard riktade svidande kritik mot Peter Wolodarski:

"Man kan kanske förvänta sig att en åttaårig liten mammaspojke blockerar tweets som han ogillar. Men vi diskuterar alltså chefen för Sveriges största tidning här. Kan någon snälla byta Peter Wolodarskis blöjor nu? De stinker så illa av narcissistiskt bebisbajs."

 

"Peter Wolodarski personifierar det falska i falska nyheter, den ruttna lilla lögnaren!"

 

När DN-medarbetaren Niklas Orrenius gick i svaromål och påstod att Peter Wolodarski under fem års tid "verkligen visat i handling och ord att han brinner för ett pluralistiskt debattklimat med en rik kör av röster" så fick även han sig en rejäl skopa av Alexander Bards svada:

"Duschade du dig själv i horpengar efter att du publicerat detta nonsens? Försvara Sveriges största fiende av yttrandefrihet. Hur ruttet är inte det?"

 

Då ingen annan media har rapporterat om detta, länkar vi till tidningen Fria Tider där inläggen finns att läsa i original:

- Wolodarski blockerar politiker efter kritisk fråga

- Alexander Bard: "Wolodarski är yttrandefrihetens värsta fiende"

 

Uppdaterat 2018-02-28:

Det har framkommit att Peter Wolodarski senare avblockade Hanif Bali och även bjudit in honom till Dagens Nyheters redaktion för samtal. Mer om detta går att läsa på tidningen Nyheter Idag "Skulle fråga hur han kan upprätthålla dubbelmoralen": Bali inbjuden till DN av Wolodarski

 

 

Granskning av granskarnas förakt för yttrandefriheten

2017-10-19 & 2018-02-23

IT-entreprenören Henrik Jönsson granskar granskarnas förakt för yttrandefriheten.

Public Service och de gamla mediehusen brottas med sjunkande tillit och försöker nu genom lagstiftning som ska inskränka yttrandefriheten säkra sin kontroll över informationen. Han presenterar i filmen nedan ett axplock av bekymmersamma tendenser som bör uppmärksammas och hindras.

Vem granskar granskarna?

Han tog 2017-10-19 även upp den kommande medieskatten som kraftigt kommer snedvrida mediekonkurrensen och därmed yttrandefriheten. Han ställer en retorisk fråga: "Varför stöttar samtliga partier en superskatt för Public Service?"

8 miljarder skäl att ifrågasätta Public Service

 

 

Yttrandefrihetsstridig stängning av Youtube-kanaler

2018-03-01

Yttrandefrihetsrörelsen har blivit uppmärksammade på två videoklipp Här och Här där det framgår att Bonnierkoncernen verkar ha för avsikt att släcka ner ett antal Youtube-konton tillhörande personerna som driver Granskning Sverige samt Fabian Fjälling p.g.a. påstådda upphovsrättsintrång d.v.s. för att de ringer upp politiker och journalister och ställer frågor i likhet med de metoder som många journalister själva har använt sig av under lång tid, samt använder den lagstadgade citaträtten.

 

Som sagts tidigare tar Yttrandefrihetsrörelsen inte ställning till diverse tidningars, webbsidors eller Youtube-kanalers innehåll, utan enbart till att alla och envar ska få framföra sina åsikter på exakt lika villkor och utan censur. Då en sådan handling inte enbart förefaller lagstridig, utan även om den skulle genomföras såsom beskrivet är ett tydligt och klart hot mot yttrandefriheten, måste vi som yttrandefrihetsförespråkare reagera kraftigt emot detta, ta avstånd från och även starkt fördöma ett eventuellt sådant handlande oavsett vem som står bakom det.

 

Om det dessutom visar sig att ett av Sveriges största medieföretag ägnar sig åt sådana handlingar så är det extra allvarligt.

 

Meddelandet i videoklippet och mer information kan även läsas i detta PDF-dokument Klicka Här

- Fabian Fjällings svar till Expressen

 

Uppdaterat 2018-03-06:

Såsom Granskning Sverige befarade och i strid med all form av yttrandefrihet har nu deras Youtube-kanal släckts ned genom försorg av bl.a. Bonnierkoncernen vilket framgår av följande textrad på kanalens sida:

Kontot har avslutats eftersom vi har fått flera anspråk från tredje part om upphovsrättsintrång i material som användaren lagt upp.

 

Efter Expressen och Dagens Nyheters anmälningar skriver man:

Nu agerar Google – och stänger ner Granskning Sveriges huvudkonto på Youtube

Men fortfarande är flera relaterade kanaler tillgängliga.

– Målet är att stänga ner samtliga konton som gör olagligheter, säger Jeanette Gustafsdotter, vd på Tidningsutgivarna.

 

Yttrandefrihetsrörelsen agerar outtröttligt mot sådana övergrepp och konstaterar att uppgifterna är falska dels då det inte framgår vari olagligheterna ligger och dels då citat som sagt inte är upphovsrättsintrång. Vi kommer således inom kort lägga upp de aktuella filmklippen på vår egen Youtube-kanal och det skulle vara ganska magstarkt att släcka ned kanalen för en yttrandefrihetsfrämjande rörelse.

Hets, hat, hot och trakasserier mot Fabian Fjälling

2018-03-09

Den hets- och hatstämning som det politiska och mediala etablissemanget har piskat upp mot Granskning Sverige ledde till att kanalens offentliga talesman, Fabian Fjälling och hans familj utsattes för riktiga hat, hot och trakasserier, vilket hans fru och barn tog mycket illa vid sig av. Detta fick till följd att Fabian Fjälling gick ut med ett avskedsuttalande där han berättar att han lämnar Granskning Sverige och all annan offentlig verksamhet efter att han och hans familj mottagit hot i samband med medias hets- och hatkampanjer mot honom.

 

Yttrandefrihetsrörelsen förespråkar som bekant absolut yttrandefrihet, men det inbegriper inte trakasserier, hot, våld eller uppmaningar till sådant, inte ens indirekt, vilket vi tar kraftigt avstånd från och fördömer oavsett vem det gäller. Vi har dock med intresse kunnat notera att Expressen och andra medier vars agerande har piskat upp denna hets- och hatstämning inte på något sätt har tagit avstånd från eller fördömt det, vilket borde vara klart generande för medier som ofta kampanjar mot just hets, hat, hot och trakasserier.

 

 

Justitieminister Morgan Johansson (S) vill begränsa yttrandefriheten

2018-03-11

Uttalade från Morgan Johansson i SVT Agenda Justitieministern: ”Vi måste sätta större press på nätjättarna”

 

Det har från politiskt och medialt håll riktats stark kritik mot Googles underlåtenhet att plocka bort extremt och olagligt material från bl.a. Youtube. Nu vill regeringen göra gemensam sak med tidningarnas intresseorganisation för att sätta press på ägarna.

 

Hur man definierar "extremt och olagligt material" framgår inte och regeringen vill av allt att döma ändra yttrandefrihetsgrundlagen.

 

Hur detta stämmer överens med FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna där yttrandefriheten är inskriven, som Yttrandefrihetsrörelsen stöder sig på och som Sverige har skrivit på och förpliktat sig att följa framgår inte heller.

Kritik från Reportrar Utan Gränser

2018-03-12

I en debattartikel i Dagens Nyheter går Reportrar Utan Gränsers ordförande Jonathan Lundqvist till hårt angrepp mot den hatkampanj som har riktats mot det medborgarjournalistiska nätverket Granskning Sverige som iscensatts av samma tidning tillsammans med Expressen och Tidningsutgivarna och som resulterade i att Google stängde ned Granskning Sveriges Youtube-kanaler och raderade hela initiativets journalistiska material.

 

- Jonathan Lundqvist: Ska vi verkligen ge bort makten över vem som får höras till amerikanska företag?

- Reportrar Utan Gränser kritisk till hetskampanj mot Granskning Sverige: ”Inskränker yttrandefriheten”

Två kommentarer om kampanjen mot yttrandefriheten

2018-03-14 & 2018-03-17

Författaren Rebecca Weidmo Uvell - Fire in the hole, yttrandefriheten

Beväpnade med löfte om goda intentioner och att skydda folk från obehag har vi nu en sällan skådad koordinerad attack på yttrandefriheten. Den har inte varit så här hotad på länge och hotet kommer från olika håll.

 

IT-entreprenören Henrik Jönsson om kampanjen mot Google

Journalistbranschen, främst Expressen, men även Aftonbladet och DN, har under den senaste tiden tillsammans med branschorganet Tidningsutgivarna attackerat sökmotortjänsten Google. Henrik Jönsson reder ut begreppen och förklarar skillnaden mellan en sökmotor och en innehållsproducent och varför statlig rätt att plocka bort sökresultat är en riktigt, riktigt dålig idé.

 

 

Aftonbladets kulturchef Åsa Linderborg kritiserar

Bonnierkoncernens kampanj mot Google

2018-03-18

Åsa Linderborg: Googlegranskning blev huvudlös kampanj

Några citat från artikeln:

"Kravet att Google ska plocka bort olagligt eller stötande material är ett angrepp på yttrandefriheten som heter duga."

[...]

"Ja, det kan tyckas stötande, men världshistorien är till stora delar ohyggligt stötande. Det unika med 1900-talet är att det har dokumenteras även med rörligt material. Det är en fantastisk informationsrikedom, som alla måste vara betrodda att ta del av."

[...]

"Kampanjen mot innehållet på Google är tidstypisk. De självutnämnt upplysta anser sig ha den moraliska rätten att villkora vilken information som får spridas och vad som får sägas."

 

Yttrandefrihetsrörelsen vill härmed ge Åsa Linderborg en eloge för hennes klara, tydliga och insiktsfulla inlägg i yttrandefrihetsdebatten.

 

 

Regeringen kräver censur på sociala medier annars blir det lagstiftning

2018-03-23

Bonnierkoncernens hetskampanj mot yttrandefriheten har nu gått så långt att regeringen kallar till sig Google, Facebook och liknande nätföretag för ett möte där man vill övertala dem att införa "självsanering" mot s.k. hatiskt innehåll på Internet:

- Regeringen kallar Google och Facebook till möte

- Regeringen vill träffa Google och Facebook

 

Yttrandefrihetsrörelsen stödjer givetvis inte hat, hot och våld. Men vi kan samtidigt konstatera att dessa begrepp följer en glidande skala beroende på vem som utsätts och att det saknas en rimlig definition.

 

Såsom vi påpekar i vårt Upprop, Manifest och under Frågor & Svar rör det sig ofta om subjektiva känslor och om man börjar censurera och lagstifta på grundval att någon eller några känner sig kränkta kommer det inte bli mycket yttrandefrihet kvar.

 

Yttrandefrihetsrörelsen frågar sig också hur sådan censur eller lagstiftning ska se ut rent praktiskt? Ska historiskt material raderas från Internet om någon eller några anser att det är hetsande, hatiskt eller inte följer den "rätta" läran?

 

Detta är något som har upprepats ett otal gånger genom historien när sittande regimer försöker radera och förstöra allt som har föregått denna, vilket är ett fruktansvärt brott när folk på det sättet görs historielösa.

Det kan kanske tyckas inte ha någon direkt koppling till yttrandefriheten. Men bevarandet av historiska fakta eller uttalanden och att ha möjlighet att hänvisa till dessa som källa oavsett om det är rätt eller fel har definitivt med yttrandefriheten att göra.

 

I ett uttalande välkomnar Expressens chefredaktör Thomas Mattsson Morgan Johanssons besked och menar att:

– De angrepp som sker på samhällsbärande grupper, som förtroendevalda politiker, tjänstemän på myndigheter och journalister är attacker på den svenska demokratin och står i strid med intentionerna i tryck- och yttrandefriheten.

 

Yttrandefrihetsrörelsen skulle vilja rikta frågan till Thomas Mattsson om han avser fri åsikts- och opinionsbildning eller censur av densamma och lagstiftning mot kritisk granskning av politiker, tjänstemän på myndigheter och journalister?

 

Som en intressant jämförelse kan det vara värt att nämna denna artikel på SVT Nyheter från 2006-01-27

Kina censurerar nyheten om Googles självcensur

 

 

Försök till intervju med Expressen och Dagens Nyheter

2018-03-23

Yttrandefrihetsrörelsen har blivit informerade om att tidningen Nya Dagbladet besökte Expressen och Dagens Nyheter för en intervju med ansvariga om hetskampanjen mot bl.a. Google:

Nya Dagbladet konfronterade Google, Microsoft, Expressen och DN

 

Besöket fångades på film och visar på en ganska dråplig situation där Expressenmedarbetaren inte verkar förstå, eller vilja förstå svaren, utan ställer samma fråga om och om igen:

- Nya Dagbladet intervjuar Expressen som förhör Nya Dagbladet

- Artikel i NewsVoice

- Nya Dagbladets kommentar till intervjuförsöket

 

Tidningen Medievärlden har även kommenterat besöket på följande sätt i en intervju med Expressen:

Högerextremister utanför Expressen sökte Thomas Mattsson

 

Yttrandefrihetsrörelsen vet inte om och i så fall vad Nya Dagbladet har för eventuell politisk agenda och är heller inte intresserade av det. Vi har enbart blivit tipsade om händelsen och kan bara konstatera att detta är ytterligare ett tecken på Expressens och Dagens Nyheters totala förakt för yttrandefriheten där man i stort sett gör sig oanträffbara, men kräver att andra ska svara på frågor.

 

Uppdaterat 2018-03-24

Efter ovanstående publicering har Yttrandefrihetsrörelsen även blivit uppmärksammade på en artikel/öppet brev till Google och en film med titeln Expressen vill förbjuda min Youtubekanal av en person som kallar sig Angry Foreigner som har publicerats av tidningen Fria Tider.

 

Yttrandefrihetsrörelsen gör som brukligt inga ställningstaganden till enskildas åsikter. Vi fann dock att en del av hans övriga filmer kan vara ganska provocerande och tvekade därför lite inför denna uppdatering. Men vi ansåg ändå att filmen och artikeln är intressanta ur yttrandefrihetssynpunkt.

"Google, vik er inte för Expressens hatdrev"

 

 

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) inför fakta- och yttrandefrihetsförbud

2018-03-28 & 2018-04-03

Yttrandefrihetsrörelsen har fått vetskap om att KTH-studenten Felix riskerar avstängning från högskolan efter att på uppmaning från andra studenter i samband med en uppkommen diskussion ha presenterat ett faktablad som stödjer sig på Brottsförebyggande Rådet (BRÅ) om överrepresentation hos vissa grupper.

 

Detta ledde till att han blev hotad, kallad rasist och att KTH inledde ett disciplinärende mot honom då de anser att fakta som någon kan uppfatta som kränkande inte får förekomma på högskolan.

 

Felix spelade in samtalen med KTH:s studievägledare och ledning som bevismaterial för en anmälan till Justitieombudsmannen (JO).

Inspelningarna lades även ut på nätet och enligt vad som framgår kan Yttrandefrihetsrörelsen konstatera att det är en hårresande kränkning av yttrandefriheten. Det är också häpnadsväckande hur en teknisk högskola som bör ha ett mycket strikt förhållningssätt till fakta kan vara så slarvig då fakta alltid är fakta oavsett vad någon anser om den.

 

Om vad som kunde uppfattas som kränkande hade fått råda i historien så hade jorden fortfarande varit platt då kyrkan blev mycket kränkt av dåtidens moderna vetenskap.

 

Yttrandefrihetsrörelsen har även tagit upp frågan om kränkningar under avdelningen Frågor & Svar där vi har följande att säga:

"Att bli kränkt är en mycket subjektiv känsla och om yttrandefriheten ska inskränkas på grundval av allt vad någon eller några kan anse vara kränkande så blir det inte mycket yttrandefrihet kvar."

 

Tidningen Fria Tider har skrivit två artiklar om händelsen och infogat ljudklipp från både Youtube Här och Här samt SoundCloud

 

- Student tog fram fakta om invandrarbrott – riskerar stängas av från KTH

- Ny ljudinspelning avslöjar KTH:s olagliga åsiktspolicy: Studenter får inte "sprida politiska åsikter, oavsett om det är fakta" eller inte

 

Uppdaterat 2018-04-04

Yttrandefriheten segrade! KTH:s rektor Sigbritt Karlsson beslutade att lägga ned disciplinärendet utan att vidta några åtgärder mot studenten Felix.

Ingen åtgärd mot Felix: KTH backar efter Fria Tiders granskning

 

 

Utgivarnas ordförande Sofia Wadensjö Karén förespråkar censur

2018-04-05

Yttrandefrihetsrörelsen har fått information att Sofia Wadensjö Karén, ordförande i yttrandefrihetsorganisationen Utgivarna, där yttrandefrihetsexperten Nils Funcke är VD, var mycket aktiv för att censurera Granskning Sverige.

När pseudonymen Johan Andersson ringer henne förnekar hon att det skulle röra sig om censur, utan att Google/Youtube ska ta bort hot, trakasserier och material som bryter mot upphovsrätten, dock utan att precisera sig närmare.

 

Hon förnekar även att det skulle finnas något sådant som medborgarjournalistik samt ger sitt fulla stöd till statlig och medial censur. Slutligen lovar hon att utveckla detta och säger "vi får höras sen". Men när Johan Andersson senare ringer upp igen, slänger hon på luren i örat på honom.

 

Sofia Wadensjö Karén får gärna kontakta Yttrandefrihetsrörelsen för att förklara sig närmare. Om hon dock står för detta, förvånar det att Nils Funcke som Yttrandefrihetsrörelsen uppskattar som en ivrig förespråkare för yttrandefrihet omger sig med åtminstone en sådan människa sin organisation.

Utgivarnas ordförande hyllar censur

 

 

Yttrandefrihetsinskränkning även i Storbritannien när fel saker ifrågasätts

2018-04-13

Den brittiske generalen Jonathan Shaw börjar oväntat ifrågasätta påståendena om kemgasattacken i Syrien när han intervjuas av Sky News i direktsändning.

 

Det framgår inte om han ifrågasätter hela attacken eller den syriska regimens inblandning. Men den uppenbarligen stressade och nervösa programledaren avbryter snabbt och nästan andfått inslaget.

General ifrågasatte kemgasattacken, då avbröts intervjun

 

Det ledde till att Sky News anklagas för politiskt motiverad censur, rapporterar brittiska Mirror.

TV news interview with former army officer cut short as he questions whether Syria launched chemical attack

 

 

Brittisk medborgarjournalist dömd till 13 månaders fängelse

2018-05-25

Yttrandefrihetsrörelsen har blivit informerade om att den brittiske medborjarjournalisten, Tommy Robinson greps av polis och dömdes därefter av en snabbinkallad domare till 13 månaders fängelse för att ha rapporterat om en s.k. grooming-rättegång i Leeds, Storbrittanien där 29 män stod åtalade för att ha förgripit sig på flickor så unga som 11 år.

 

Dessutom förbjöds media att rapportera om händelsen vilket är ett fruktanvärt hån mot allt vad yttrandefrihet och demokrati heter. Detta innebär att Storbrittanien grovt bryter mot internationella konventioner som FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Om detta beslut inte ändras/upphävs är det ytterst tveksamt om Storbrittanien i fortsättningen kan betecknas som en demokrati.

 

Tommy Robinson är en känd dissident i England och grundare av English Defence Leage (EDL). Detta borde dock överhuvudtaget inte ha med saken att göra då yttrandefriheten fastställer att alla människor ska behandlas exakt lika oavsett eventuella politiska ställningstaganden eller annat. Men då hans agerande har förargat många muslimer i England riskerar att bli grovt misshandlad eller t.o.m. mördad i fängelset, vilket också påtalades för domaren men som denne skandalöst besvarade med "so what!"

 

Det brttiska partiet Ukip:s ledare, Gerard Batten gick strax efter domen ut och meddelade att om Tommy Robinson skadas eller mördas i fängelset kommer åtal att väckas mot Storbritanniens inrikesminister, Sajid Javid.

 

Det sägs att en bild kan säga mer än 1000 ord. Denna bild och dess bildtext är talade i sammanhanget. Översatt:

Notera skillnaden: Den ene är ledare för en brutal regim som slår ner sitt folks frihet, fängslar journalister och politiska ledare samt förbjuder utländska journalister att komma in i landet, den andre är Kim Jong Un.

- Orwellian Police arrest Tommy Robinson for journalism 25.5.2018

- Här grips Tommy Robinson – gjorde reportage utanför groomingrättegång

- Tommy Robinson arrested for 'breaching the peace' outside court during grooming trial

- Politiske aktivisten Tommy Robinson dömd till fängelse – media förbjuds rapportera om fallet

- Ukip: Åtal mot minister om Robinson skadas

- Fallet Tommy Robinson: ”Ett häpnadsväckande maktmissbruk”

Parlamentsledamöter och presidentson förfäras av fallet

 

Uppdaterat 2018-08-03:

Tommy Robinson intervjuas av Tucker Carlson, Fox News om fängelsevistelsen därifrån av blev släppt efter två månader efter att en domare hade förklarat domen och straffet olagligt.

- UK activist Tommy Robinson speaks out after prison release

- Tommy Robinson jämför fängelset med Guantanamo Bay

 

 

Intervju med Katerina Janouch under Almedalsveckan 2018

2018-07-10

Författarinnan och debattören Katerina Janouch intervjuades under Almedalsveckan 2018 av tidningen Samhällsnytt och uttryckte där kraftig kritik mot bristen på demokrati och yttrandefrihet i Sverige.

 

Samtalet i intervjun kretsade kring demokratifrågor som yttrande-, åsikts- och tryckfrihet. Katerina Janouch är allvarligt oroad över hur dessa friheter nu monteras ned i Sverige och hur valet under hösten 2018 kan komma att manipuleras.

 

Hon har sina rötter i diktaturens Tjeckslovakien, nuvarande Tjeckien och menar att många svenskar nog inte förstår hur totalitära regimer fungerar och inte inser att det som nu sker i Sverige kan vara början på ett åsiktsförtryck och ett sluttande plan mot diktatur.

– "Man börjar med att strypa det fria ordet. Sedan går man vidare. Det kan gå väldigt fort."

Se hela intervjun Här

 

 

Censur på Internet & Nedstängning av konton

2018-07-28

Vi som driver Yttrandefrihetsrörelsen har de senaste månaderna med stegrande irritation blivit uppmärksamma på det alltmer tilltagande ofoget att stänga av misshagliga personer från Facebook, stänga ner Youtube-konton och t.o.m. stänga ner diverse organisationers och även privatpersoners bankkonton som anses ha "fel" värdegrunder eller hysa "fel" åsikter.

 

Detta ofog som åsidosätter oppositionen och snedvrider den politiska konkurrensen sker både i Sverige och andra länder och är totalt horribelt grova brott mot allt vad yttrandefrihet och demokrati heter så till den milda grad att det snarast borde betecknas som högmålsbrott.

 

Den amerikanske senatorn Ted Cruz röt 28 juli 2018 till mot Facebook för att ha stängt av Alex Jones som har grundat kanalen InfoWars. Alex Jones betraktas av många som en bullrig konspirationsteoretiker. Men det spelar ingen roll, även om han så skulle framföra åsikten att jorden är platt och månen är gjord av ost, ska han ha exakt samma rätt till yttrandefrihet på nätet som alla andra. Antingen är det yttrandefrihet eller så är det inte, det finns inget mellanting.

 

Eller som senatorn Ted Cruz mycket riktigt beskriver det på Twitter, översatt (kraftuttrycket är hans eget)

"Vem fan gjorde Facebook till domare över politiska yttranden? Yttrandefrihet inkluderar även åsikter man inte håller med om".

 

 

SVT inför en ny/egen definition på yttrandefriheten

2018-07-31

Enligt SVT:s anrika barnprogram Sommarlov som vänder sig till barn i åldrarna 3-15 år ska enligt ett avsnitt som sändes 31 juli 2018 yttrandefriheten begränsas för att inte vara ”taskig mot någon” vilket strider mot den lagstadgade definitionen av yttrandefriheten. SVT ursäktar sig med att ”ibland förklarar vi komplicerade saker på ett lätt sätt” men ingen rättelse har gjorts. SVT:s definition är följande:

"I en demokrati så har man yttrandefrihet som betyder att alla får säga och tänka precis vad de vill, så länge de inte sårar eller är taskig mot någon, alltså att man kränker någon annan person."

 

Den gängse definitionen av yttrandefriheten enligt FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, Artikel 19 som utgör en del av den svenska lagstiftningen innehåller inga begränsningar beträffande att någon kan känna sig sårad eller kränkt, som är mycket subjektiva känslor och som i princip skulle avskaffa yttrandefriheten om de fick råda.

"Artikel 19

Var och en har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet att utan ingripande hysa åsikter samt söka, ta emot och sprida information och idéer med hjälp av alla uttrycksmedel och oberoende av gränser."

 

Om man vill framföra budskapet på ett enklare sätt finns det även en lättläst version. Men SVT:ser definition strider även mot denna.

"19

Alla har rätt att tycka vad de vill och säga vad de vill om till exempel politik och religion. Alla har rätt att få information som de vill ha. Alla har rätt att berätta för alla andra människor om sådant de tycker är viktigt."

 

Tidningen Samhällsnytt tog kontakt med programmets ansvarige utgivare, Petter Bragée med följande frågor:

  1. Varför vilseleder SVT barn som tittar på programmet om innebörden av yttrandefrihet?
  2. Vilket ansvar har SVT för att informera barnen korrekt om våra demokratiska rättigheter?
  3. Det är möjligt att tolka detta som ett tecken på att SVT indoktrinerar de yngsta tittarna som saknar naturligt försvar mot propaganda samt urholkar våra demokratiska rättigheter genom nästa generation. Vad skulle du svara på den kritiken?
  4. Hur allvarligt är det inträffade, anser du?
  5. Vilka åtgärder kommer ni på Sommarlov att vidta för att undvika sådana situationer i framtiden?

 

Det korta och summariska svaret löd:

"Sommarlov vänder sig till barn och vi förklarar ibland komplicerade saker på ett lätt sätt som en 7-åring kan förstå".

 

På den naturliga följdfrågan om tittarnas låga ålder legitimerar vilseledande om yttrandefrihetsbegreppet svarar han:

”Se svar ett.”

 

Yttrandefrihetsrörelsen är medvetna om att det kan vara svårt att förklara yttrandefriheten för små barn på ett enkelt sätt då de kan tolka det till att det är ok att svära och säga fula ord. Men det finns inget försvar för att indoktrinera små barn med grova felaktigheter för att om möjligt underlätta förståelsen, då är det bättre att låta bli att förklara tills de har uppnått en sådan mognad att man kan förklara yttrandefrihetens innebörd på ett korrekt sätt. Tills dess är det föräldrarna som bestämmer vad som är ok eller inte att säga.

 

Slutligen kan Yttrandefrihetsrörelsen konstatera att SVT inte ska ägna sig åt barnuppfostran, det är och ska vara föräldrarnas ansvar.

Yttrandefrihet enligt SVT

 

Har Du frågor om Yttrandefrihetsrörelsen eller vill Du komma i kontakt med likasinnade?

Kontakta oss via e-post: Klicka Här

Copyright © All Rights Reserved