Information

INFORMATION & UPPDATERINGAR

 

Informations- och uppdateringsblogg om Yttrandefrihetsrörelsen samt för

sympatisörer och aktivister.

2016-09-08

Tyvärr uppdaterades inte hemsidan under en tid fram till datumet för denna bloggpost, vilket berodde på att vi under en period hade en del administrativa problem. Av samma anledning kunde vi heller inte besvara frågor, synpunkter och andra meddeladen via e-post vilket Yttrandefrihetsrörelsen beklagar och ber om ursäkt för.

 

Under denna period skaffade vi en temporär e-postadress vilket dock tyvärr inte framgick på hemsidan p.g.a. samma administrativa problem.

 

Nu är dock allt i drift och hemsidan kommer att uppdateras löpande när vi har ny information att delge våra läsare.

Vi hoppas att ni har överseende med de problem som har varit.

 

 

2016-09-10

Yttrandefrihetsrörelsen har fått klagomål för klistermärkesuppsättningar. Vi har därför tagit beslut att stoppa försäljningen och distributionen av klistermärken.

 

Samtliga sympatisörer och aktivister uppmanas härmed att inte sätta upp fler klistermärken. Vi har dock ingen kontroll över vem och vilka som har köpt klistermärken och i de fall sympatisörer och aktivister på eget bevåg ändå väljer att sätta upp kvarvarande klistermärken uppmanar vi er att sätta upp dem på ett mer ansvarsfullt sätt för att inte skapa ”badwill” för Yttrandefrihetsrörelsen.

 

Materialet kommer istället att utökas med fler flygblad där motiven från klistermärkena kommer att användas, samt senare även utökas med affischer, banderoller och annat material som sympatisörer och aktivister kan ha med sig vid t.ex. olika former av demonstrationer och liknande.

 

 

2016-09-13

Hemsidan uppdaterad med delvis ny text under avdelningen "Upprop" med fler "Frågor & Svar", denna blogg (ovanstående information är skapad tidigare) med löpande information och nyheter samt ny layout på bannern.

 

 

2016-09-16

Hemsidan uppdaterad med ny avdelning "Filmer & Övrigt" med bl.a. länkar till Yttrandefrihetsrörelsens YouTube-kanal samt kommande Facebook-sida.

 

 

2016-10-15

Hemsidan uppdaterad med ett tillägg på förstasidan "Hem", nya inkomna frågor som har besvarats under avdelningen "Frågor & Svar", några generella tänkvärdheter under avdelningen "Filmer & Övrigt", samt nytt telefonnummer för kontakt med Yttrandefrihetsrörelsen.

 

 

2016-11-02

Hemsidan uppdaterad med delvis ny text under avdelningen "Kontakta oss" med uppmaning att sprida vetskapen om Yttrandefrihetsrörelsen.

 

 

2017-01-25

Yttrandefrihetsrörelsen har omvärderat beslutet om att inte längre sälja klistermärken eftersom det har varit ganska stor efterfrågan. Vi har därför tagit beslut att börja sälja klistermärken igen, dock med vissa regler och restriktioner för att det inte ska skapas en ”badwill” för Yttrandefrihetsrörelsen.

 

Således uppmanas samtliga sympatisörer och aktivister att absolut inte klistra klistermärken på olämpliga platser såsom t.ex. privat och allmän egendom, utan enbart på platser som är avsedda för och/eller används för reklam och affischering.

 

Klistermärken kan t.ex. fästas på plakat som sen i sin tur kan fästas med tejp, gummiband, buntband eller snören d.v.s. på ett sätt som går att ta bort utan att efterlämna märken. Detta för att Yttrandefrihetsrörelsen inte ska bli anklagad för vandalisering eller nedskräpning.

Samma regler och restriktioner gäller även för uppsättning av affischer.

 

 

2017-02-12

Vi har fått vetskap om att en grupp sympatisörer/aktivister arrangerade ett torgmöte med flygbladsutdelning lördag 11 februari på bl.a. Sergels torg i Stockholm där vårt budskap spreds till allmänheten.

Yttrandefrihetsrörelsen är glada för detta initiativ och hoppas att fler tar upp likadana initiativ. Det enda krav vi ställer är att manifestet följs och det har det enligt uppgift gjorts. Utöver det får vem/vilka som helst sprida Yttrandefrihetsrörelsens budskap.

 

 

2017-02-16

En grupp aktivister har skapat en Facebooksida som är oberoende från Yttrandefrihetsrörelsen där de redogör för sina aktioner som man kan följa och diskutera med dem.

Vänligen notera att Yttrandefrihetsrörelsen inte har någon som helst koppling till denna Facebooksida och inte nödvändigtvis ställer upp på allt som skrivs där.

 

 

2018-01-15

På grund av ett tidigare byte av administratör så råkade det komma in lite olämpligt material på sidan. Vi ber om ursäkt och det är nu åtgärdat.

Hemsidan har legat i dvala under en period p.g.a. tidsbrist, men målet är nu att hemsidan ska bli aktiv igen med löpande uppdateringar när något händer i samhället som berör yttrandefriheten. Vi kommer även inom kort att besvara e-post som har kommit in under tiden.

 

Vi har även skapat en ny avdelning på hemsidan Nyheter & Artiklar där vi kommer att redogöra för diverse händelser i samhället som hotar yttrandefriheten samt artiklar och intervjuer med personer som kan vara intressanta ur yttrandefrihetsynpunkt.

Har Du frågor om Yttrandefrihetsrörelsen eller vill Du komma i kontakt med likasinnade?

Kontakta oss via e-post: Klicka Här

Copyright © All Rights Reserved