Information

INFORMATION & UPPDATERINGAR

 

Informations- och uppdateringsblogg om Yttrandefrihetsrörelsen samt för

sympatisörer och aktivister.

2016-09-08

Tyvärr uppdaterades inte hemsidan under en tid fram till datumet för denna bloggpost, vilket berodde på att vi under en period hade en del administrativa problem. Av samma anledning kunde vi heller inte besvara frågor, synpunkter och andra meddeladen via e-post vilket Yttrandefrihetsrörelsen beklagar och ber om ursäkt för.

 

Under denna period skaffade vi en temporär e-postadress vilket dock tyvärr inte framgick på hemsidan p.g.a. samma administrativa problem.

 

Nu är dock allt i drift och hemsidan kommer att uppdateras löpande när vi har ny information att delge våra läsare.

Vi hoppas att ni har överseende med de problem som har varit.

 

 

2016-09-10

Yttrandefrihetsrörelsen har fått klagomål för klistermärkesuppsättningar. Vi har därför tagit beslut att stoppa försäljningen och distributionen av klistermärken.

 

Samtliga sympatisörer och aktivister uppmanas härmed att inte sätta upp fler klistermärken. Vi har dock ingen kontroll över vem och vilka som har köpt klistermärken och i de fall sympatisörer och aktivister på eget bevåg ändå väljer att sätta upp kvarvarande klistermärken uppmanar vi er att sätta upp dem på ett mer ansvarsfullt sätt för att inte skapa ”badwill” för Yttrandefrihetsrörelsen.

 

Materialet kommer istället att utökas med fler flygblad där motiven från klistermärkena kommer att användas, samt senare även utökas med affischer, banderoller och annat material som sympatisörer och aktivister kan ha med sig vid t.ex. olika former av demonstrationer och liknande.

 

 

2016-09-13

Hemsidan uppdaterad med delvis ny text under avdelningen Upprop med fler förtydliganden och kommentarer, denna blogg (ovanstående information är skapad tidigare) med löpande information och uppdateringar samt ny layout på bannern.

 

 

2016-09-16

Hemsidan uppdaterad med ny avdelning Filmer & Övrigt med bl.a. länkar till Yttrandefrihetsrörelsens YouTube-kanal samt kommande Facebook-sida.

 

 

2016-10-15

Hemsidan uppdaterad med ett tillägg på förstasidan Hem, nya inkomna frågor som har besvarats under avdelningen Frågor & Svar, några generella tänkvärdheter under avdelningen Filmer & Övrigt, samt nytt telefonnummer för kontakt med Yttrandefrihetsrörelsen.

 

 

2016-11-02

Hemsidan uppdaterad med delvis ny text under avdelningen "Kontakta oss" med uppmaning att sprida vetskapen om Yttrandefrihetsrörelsen.

 

 

2017-01-25

Yttrandefrihetsrörelsen har omvärderat beslutet om att inte längre sälja klistermärken eftersom det har varit ganska stor efterfrågan. Vi har därför tagit beslut att börja sälja klistermärken igen, dock med vissa regler och restriktioner för att det inte ska skapas en ”badwill” för Yttrandefrihetsrörelsen.

 

Således uppmanas samtliga sympatisörer och aktivister att absolut inte sätta upp klistermärken på olämpliga platser såsom t.ex. privat och allmän egendom, utan enbart på platser som är avsedda för och/eller används för reklam och affischering.

 

Klistermärken kan t.ex. fästas på plakat som sen i sin tur kan fästas med tejp, gummiband, buntband eller snören d.v.s. på ett sätt som går att ta bort utan att efterlämna märken. Detta för att Yttrandefrihetsrörelsen inte ska bli anklagad för vandalisering eller nedskräpning.

Samma regler och restriktioner gäller även för uppsättning av affischer.

 

 

2017-02-12

Vi har fått vetskap om att en grupp sympatisörer/aktivister arrangerade ett torgmöte med flygbladsutdelning lördag 11 februari på bl.a. Sergels torg i Stockholm där vårt budskap spreds till allmänheten.

Yttrandefrihetsrörelsen är glada för detta initiativ och hoppas att fler tar upp likadana initiativ. Det enda krav vi ställer är att manifestet följs och det har det enligt uppgift gjorts. Utöver det får vem/vilka som helst sprida Yttrandefrihetsrörelsens budskap.

 

 

2017-02-16

En grupp aktivister har skapat en Facebooksida som är oberoende från Yttrandefrihetsrörelsen där de redogör för sina aktioner som man kan följa och diskutera med dem.

Vänligen notera att Yttrandefrihetsrörelsen inte har någon som helst koppling till denna Facebooksida och inte nödvändigtvis ställer upp på allt som skrivs där.

 

 

2018-01-15

På grund av ett tidigare byte av administratör råkade det komma in lite olämpligt material på sidan. Vi ber om ursäkt och det är nu åtgärdat.

Hemsidan har legat i dvala under en period p.g.a. tidsbrist, men målet är nu att den ska bli aktiv igen med löpande uppdateringar när något händer i samhället som berör yttrandefriheten. Vi kommer även inom kort att besvara e-post som har kommit in under tiden.

 

Vi har även skapat en ny avdelning på hemsidan Nyheter & Artiklar där vi kommer redogöra för diverse händelser i samhället som hotar yttrandefriheten samt artiklar och intervjuer med personer som kan vara intressanta ur yttrandefrihetsynpunkt.

 

 

2018-07-11

Yttrandefrihetsrörelsen har fått information att Norrtelje Tidning har varit i kontakt med en politiker i Sverigedemokraterna och ställt frågor om Yttrandefrihetsrörelsens verksamhet.

Vi vill härmed ännu en gång klargöra att Yttrandefrihetsrörelsen inte har några som helst kopplingar till några partier eller organisationer och påpeka att frågor om verksamheten med fördel ställs direkt till Yttrandefrihetsrörelsen.

 

 

2018-07-12

Klargörande från Yttrandefrihetsrörelsen.

En medlem i Sverigedemokraterna har registrerat Yttrandefrihetsrörelsens Internetdomän och står fortfarande som registrator för domänen.

 

Detta har sitt ursprung en tid innan Yttrandefrihetsrörelsen startade sin verksamhet. I samband med ett seminarium om yttrandefriheten började några personer tala om att det skulle behövas en yttrandefrihetsrörelse. Den aktuella personen som de övriga vid tillfället inte kände till var Sverigedemokrat blev tillfrågad om han kunde tänka sig att registrera domänen och accepterade, samt även fortsätta vara domänregistrator.

 

Han uppgav något senare att han var aktiv Sverigedemokrat och för att inte blanda ihop detta uppdrag med Yttrandefrihetsrörelsen ville han varken engagera sig för Yttrandefrihetsrörelsen eller vara offentlig med sitt namn. De övriga såg ingendera som något problem enär Yttrandefrihetsrörelsen är 100% politiskt neutral och inte har några som helst kopplingar varken till Sverigedemokraterna eller något annat politiskt parti.

 

Samtidigt är det ett känt faktum att just Sverigedemokraterna är ett av de politiska partier i Sverige som åtminstone tidigare har fått sin yttrandefrihet mest inskränkt.

Men då Yttrandefrihetsrörelsen inte gör någon som helst skillnad på politiska partier eller organisationer hade det lika gärna kunna gälla vilket annat parti eller vilken organisation som helst. Vi reagerar på alla yttrandefrihetsinskränkningar oavsett vem eller vilka det än gäller.

 

 

2018-07-12

Förtydligande från Yttrandefrihetsrörelsen på förekommen anledning.

Det har förekommit att sympatisörer/aktivister tagit fram eget material som de spritt i Yttrandefrihetsrörelsens namn.

Sådant är generellt inte tillåtet, görs det ändå sker det per automatik inte i Yttrandefrihetsrörelsens namn (se vad som för övrigt gäller under avdelningen Frågor & Svar).

 

Om någon/några har bra idéer och vill ta fram eget/nytt/alternativt material kan en bild på materialet skickas in. Efter godkännande kan det sedan användas för att marknadsföra Yttrandefrihetsrörelsen. Vi kommer då även lägga upp bilder på det nya materialets på hemsidan.

 

Det är dock generellt tillåtet att tillverka egna banderoller under förutsättning att de enbart visar Yttrandefrihetsrörelsens namn, logga och/eller webbadress, men utan andra budskap.

Har Du frågor om Yttrandefrihetsrörelsen eller vill Du komma i kontakt med likasinnade?

Kontakta oss via e-post: Klicka Här

Copyright © All Rights Reserved