Frågor & Svar

FRÅGOR & SVAR

OM YTTRANDEFRIHETSRÖRELSEN

F. Varför finns det ingen officiell kontakt- eller talesperson för Yttrandefrihetsrörelsen?

S. Eftersom Yttrandefrihetsrörelsen inte är någon organisation och inte har någon annan agenda än yttrandefriheten, oberoende av eventuella politiska åsikter så finns det ingen anledning att ha någon officiell kontakt- eller talesperson. Detta är inte minst viktigt då en sådan persons eventuella egna politiska åsikter skulle kunna färga Yttrandefrihetsrörelsen vilket vore olyckligt.

 

F. Vem/vilka har grundat Yttrandefrihetsrörelsen?

S. Yttrandefrihetsrörelsen består enbart av denna hemsida och materialet som finns att beställa.

Det är några eldsjälar som brinner för yttrandefriheten som har tagit initiativet, det är allt.

 

F. Anser Yttrandefrihetsrörelsen att anonymitet är ett hot mot yttrandefriheten?

S. Yttrandefrihetsrörelsen tar inte ställning till anonymitet, men att vissa väljer att vara anonyma kan bero på att alla åsikter tyvärr inte respekterades på lika villkor och människor som uttrycker ”felaktiga åsikter” (existerar inte i Yttrandefrihetsrörelsens vokabulär) kan ofta utsättas för diverse invektiv, epitet och karaktärsmord vilket i sin tur ofta leder till olika former av repressalier med förlust av jobb och vänner samt även hat, hot, våld, vandalism mm. som följd.

 

F. Är det ovanstående svaret anledning till att Yttrandefrihetsrörelsen menar att de som extremiststämplar utan bevis ska kunna dömas?

S. Ja.

 

F. Är det förenligt med yttrandefriheten att förbjuda/straffa människor som yttrar att någon t.ex. är extremist?

S. Om ett antal personer diskuterar och någon under samtalet för fram anklagelser som extremist eller liknande så är det givetvis ingenting för en domstol att ta upp, men det hör då till god ton att den anklagade ska få genmäla. Däremot om stora medier hänger ut privatpersoner som extremister och helt ensidigt använder diverse invektiv, epitet och grova lögner vilken kan leda till att människor blir av med sina jobb, förlorar vänner, blir utsatta för hat, hot, våld, råkar ut för vandalism eller på andra sätt får sina liv förstörda, då är det definitivt en sak för domstol.

 

F. Pressombudsmannen Ola Sigvardsson har i en intervju med SVT Nyheter 19/8 2015 sagt citat: ”Yttrande- och tryckfriheten är något som vi inte kan ta för givet. Politikerna ger oss rätten att trycka och yttra oss, men kräver att vi gör det på ett ansvarsfullt sätt. Om vi inte gör det, kanske friheten inskränks”.

Har Yttrandefrihetsrörelsen någon åsikt om sådana uttalanden?

S. Det är starkt odemokratiskt då yttrandefriheten inte är något som politikerna godtyckligt har givit folket som en slags nådegåva och kan ta tillbaka om folket yttrar ”fel åsikter”. Utan det är en internationell och grundlagsskyddad mänsklig rättighet i ett land som gör anspråk på att kalla sig demokratiskt. Tyvärr är yttrandefriheten kraftigt kringskuren idag, men det är ett förhållande som Yttrandefrihetsrörelsen vill råda bot på.

 

F. Varför anser Yttrandefrihetsrörelsen att demokratin och yttrandefriheten är kringskuren?

S. Det framgår av yttrandefrihetsmanifestet.

 

F. Tar Yttrandefrihetsrörelsen ställning för några politiska partier eller sakpolitiska frågor?

S. Nej.

 

F. Vad anser Yttrandefrihetsrörelsen om folkomröstningar?

S. Folkomröstningar liksom allmänna val är ingen fråga för Yttrandefrihetsrörelsen förutom att riktig yttrandefrihet där alla åsikter får komma till tals på lika villkor är nödvändigt för att en demokrati ska fungera.

 

F. Vad anser Yttrandefrihetsrörelsen om kvotering och positiv särbehandling?

S. Yttrandefrihetsrörelsen tar inte ställning till några politiskt ideologiska frågor.

 

F. Tar Yttrandefrihetsrörelsen avstånd från rasism, fascism, nazism, kommunism, islamism och andra extremiströrelser?

S. Detta har ingenting med Yttrandefrihetsrörelsen att göra mer än att yttrandefriheten ska gälla exakt lika för alla i en demokrati oavsett åsikter, därför tar Yttrandefrihetsrörelsen inte ställning för eller emot några åsikter överhuvudtaget.

 

F. Men hur är det med åsikter som kränker andra människor?

S. Att bli kränkt är en mycket subjektiv känsla och om yttrandefriheten ska inskränkas på grundval av allt vad någon eller några kan anse vara kränkande så blir det inte mycket yttrandefrihet kvar.

 

F. Vad anser Yttrandefrihetsrörelsen om lagen ”hets mot folkgrupp”?

S. Yttrandefrihetsrörelsen tar inte ställning till olika lagstiftningar men motsätter sig varje form av åtgärder som åsiktsbegränsar yttrandefriheten. För övrigt gäller här samma sak som i frågan ovan om åsikter som kan vara kränkande.

 

F. Ska det finnas någon gräns för yttrandefriheten som t.ex. realistiska grova hot, uppmaning/stämpling till grova brott och förtal av enskild person?

S. Att begå grova brott har inte med yttrandefriheten att göra.

 

F. Ska yttrandefriheten även gälla partier, organisationer och personer som är motståndare till demokratin?

S. Ja, för att demokratin ska fungera måste alla utan undantag ha samma möjlighet att framföra sina åsikter och de måste rapporteras objektivt utan att t.ex. media lägger in egna värderingar eller sätter olika epitet på åsikterna. Därefter får var och en ta ställning till vad som är rätt eller fel utan propåer uppifrån. Att utmåla motståndare som odemokratiska som ska tystas och inte har rätt att yttra sig är i sig odemokratiskt och strider mot yttrandefrihetens grundvalar.

 

F. Vilka är Yttrandefrihetsrörelsens värdegrunder?

S. Yttrandefrihet åt alla.

 

F. Vem får agera för Yttrandefrihetsrörelsen?

S. Vem som helst som inte genom sitt agerande motverkar förverkligandet av Yttrandefrihetsrörelsens manifest.

 

F. Får vem som helst uttala sig i Yttrandefrihetsrörelsens namn?

S. Nej, ingen får göra det. Yttrandefrihetsrörelsens åsikter står angivna på hemsidan och i dess material, det är allt. Vem som helst får dock sprida Yttrandefrihetsrörelsens material och åsikter.

 

F. Vad händer om någon gör ett parti- eller sakpolitiskt ställningstagande och hävdar att det är i Yttrandefrihetsrörelsens namn vilket kan leda till att media börjar spekulera?

S. Sådana uttalanden sker per automatik inte i Yttrandefrihetsrörelsens namn och varje form av spekulationer om att Yttrandefrihetsrörelsen skulle vara partisk kommer att dementeras samt hänvisas till vad som står på hemsidan.

 

F. Får man vara aktiv i politiska partier eller organisationer och samtidigt agera för Yttrandefrihetsrörelsen?

S. Ja, men det är givetvis upp till det aktuella partiet eller organisationen som får godkänna sina medlemmars engagemang. Alla partier och organisationer kanske inte värnar om yttrandefriheten och då kanske de inte vill att deras medlemmar agerar för Yttrandefrihetsrörelsen.

 

F. Kommer Yttrandefrihetsrörelsen att i ett senare skede bilda ett politiskt parti?

S. Nej.

 

F. Ska Yttrandefrihetsrörelsen betraktas som politiskt korrekt eller politiskt inkorrekt?

S. Det är en subjektiv fråga som kan skilja från person till person beroende på hur de tolkar rätten till yttrandefrihet.

 

F. Får företag, medier, politiska partier, organisationer, föreningar, privatpersoner m.fl. länka till Yttrandefrihetsrörelsens hemsida och göra reklam för Yttrandefrihetsrörelsen?

S. Ja, absolut.

 

F. Vad används pengarna till som doneras till Yttrandefrihetsrörelsen?

S. De går till att trycka upp mer material som kan spridas samt att driva hemsidan, för övrigt drivs Yttrandefrihetsrörelsen helt ideellt.

 

F. Det har observerats personer med Yttrandefrihetsrörelsens banderoller och flygblad på olika demonstrationer och medier har vid något tillfälle skrivit ”de kallar sig Yttrandefrihetsrörelsen”. Har Yttrandefrihetsrörelsens någon kommentar om detta?

S. Ja, flera.

1. Om medier påstår att några kallar sig Yttrandefrihetsrörelsen så bör de kunna belägga detta med t.ex. en intervju, annars är uppgiften sannolikt falsk.

2. Ingen har rätt att utge sig för att vara Yttrandefrihetsrörelsen. Om någon ändå gör det så sker det utan Yttrandefrihetsrörelsens godkännande. Yttrandefrihetsrörelsens agerande framgår på hemsidan, liksom om vi skulle genomföra någon yttre aktivitet i egen regi.

3. Som det framgår på hemsidan får vem som helst sprida Yttrandefrihetsrörelsens material och åsikter. Det betyder dock inte att Yttrandefrihetsrörelsen delar personernas i fråga övriga eventuella politiska åsikter.

 

F. Tror Yttrandefrihetsrörelsen på ”alla människors lika värde”?

S. Yttrandefrihetsrörelsen anser att alla människor ska ha exakt lika rätt till yttrandefrihet och om det är ett människovärde så är svaret ja. För övrigt har Yttrandefrihetsrörelsen enbart en enda värdegrund vilken är ”yttrandefrihet åt alla”.

 

 

 

Har Du har frågor om Yttrandefrihetsrörelsen eller Du vill komma i kontakt med likasinnade?

Kontakta oss via e-post: Klicka Här

Copyright © All Rights Reserved