Hem

YTTRANDEFRIHET?

 

YTTRANDEFRIHETSRÖRELSEN

Vi driver bara en enda fråga: Bevarandet av yttrandefriheten.

Denna fråga är av största vikt för oss alla och blir allt mer aktuell då yttrandefriheten är under kraftig attack från starka grupper och intressen både i Sverige och världen.

Därför har vi tagit fram ett manifest för att stärka yttrandefriheten, samt

flygblad och annat material för att sprida budskapet.

DU ÄR LEDAREN!

Rörelsen saknar ledare och organisation. Därför är manifestets förverkligande helt beroende av att Du, som tycker att detta låter bra sprider budskapet och kunskapen

om manifestet vidare. Genom att sprida kunskapet och på andra sätt agera för

manifestets förverkligande visar Du att dina åsikter har ett verkligt värde.

 

Vad betyder en människas ord, om handlingen säger annat?

 

En människas verkliga värde ligger inte i vad denne säger sig tro på, utan vad man gör för att försvara det! Om Du inte handlar utifrån dina värderingar är de förmodligen inte äkta.

Människor är inget annat än vad deras handlingar gör dem till.

 

Vi väljer att försvara våra principer i handling, därför kommer Yttrandefrihetsrörelsen i möjligaste mån också agera pådrivande i yttrandefrihetsfrågor gentemot myndigheter, politiker, medier, organisationer, föreningar, företag mm. om och när vi ser eller får uppgifter om att dessa brister i sin respekt för yttrandefriheten.

 

Yttrandefrihetsrörelsen kan givetvis inte agera för varje enskild person som känner sig förfördelad i yttrandefrihetsfrågor, utan detta ska ses ur en generell aspekt.

Vi vill även uppmuntra alla och envar som anser att yttrandefriheten är en viktig fråga

att länka till oss och sprida vetskapen om Yttrandefrihetsrörelsen vitt och brett.

 

Alla och envar får gärna även hänvisa till Yttrandefrihetsrörelsen i sina kontakter med myndigheter, politiker, medier, organisationer, föreningar, företag mm.

Kontakta oss!

 

Kontakta oss om du undrar över något eller vill beställa produkter.

Klicka här!

Köp produkter!

 

Sprid Yttrandefrihetsrörelsens budskap genom att skaffa och sprida våra flygblad mm.

Klicka här!

Stöd oss!

 

För att få ut budskapet om yttrandefriheten behöver vi hjälpas åt tillsammans!

Ge oss och dig själv ett bidrag så vi kan fortsätta att sprida budskapet!

Har Du frågor om Yttrandefrihetsrörelsen eller vill Du komma i kontakt med likasinnade?

Kontakta oss via e-post: Klicka Här

Copyright © All Rights Reserved